Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kaplička Sv.Víta

 2010-soucasny-stav.jpg

  

Znovuzrození kapličky na Lhotské

 

 

     Vydáme-li se silnicí třetí třídy z Hněvnic na Lhotu u Stříbra, tak po několika minutách chůze příjemnou krajinou lemovanou nově osazeným stromořadím ovocných stromů narazíme na drobnou sakrální stavbičku - výklenkovou kapličku, která na nás dýchne nostalgií dávno zapomenutých časů.  Na odpočinkové lavičce si uvědomíme, s jakým citem je tato stavba umístěna do krajiny a v duchu se pokloníme památce onoho starého mistra, který tuto kapličku na místě vystavěl. Na jižní straně se nám otevře výhled na šumavské hvozdy, za zády zatrylkuje svoji píseň skřivan, a když z nedalekého lesa zašumí jeho chorál, teprve pochopíte, že kaplička se stala oním „ genius loci „.

     Ke stavu v jakém se kaplička nachází, však vedlzarostla-kaplicka.jpga cesta trnitá a osud stavby samotné je zajímavý a vcelku smutný, i když se šťastným koncem. O historii stavby samotné víme vcelku málo a můžeme se tedy domnívat, že kaplička mohla být postavena někdy kolem roku 1737 v době, kdy byl v obci Hněvnice vystavěn kostel Všech Svatých a to nákladem Kladrubského kláštera za vlády opata Josefa Siebera. Ostatně této hypotéze napovídá ještě jeden zajímavý fakt a to, že kaplička při pomyslném spojení přímkou s bývalým kostelem a dalšími sakrálními památkami v obci Hněvnice vytvoří nad obcí znamení kříže. S největší pravděpodobností stavba sloužila k občasnému zastavení a vyslovení tiché modlitby poutníků, či rolníků pracujících na přilehlých polnostech. O historické hodnotě kapličky napovídá skutečnost, že dne 3.5. 1958 byla tato stavba zapsána do státního seznamu památek pod číslem 54162/4-1231, jako výklenková kaplička při cestě na Lhotu.

     Bohužel postupná devastace morální, kdy naše mysl byla masírována ideologickým a totalitním marastem, šla ruku v ruce i s devastací fyzickou, kdy si určití přisluhovači režimu museli dokazovat svoji moc na věcech, které se právě nehodily „do krámu„. Postupně tak byly nejprve zničeny sakrální křížky,pred-rekonstrukci.jpg kapličky a v neposlední řadě, na radu církevního tajemníka ONV Plzeň-sever, došlo v srpnu roku 1969 k odstřelu již zmíněného kostela Všech Svatých. Naše kaplička postupně chátrala a její torzo bylo pilně využíváno humanitárně vzdělanými místními myslivci jako střílna na vysokou zvěř. O erudované práci tehdejších pracovníků zabývajících se památkami svědčí skutečnost, že dne 17.3.1981 byla kaplička ze státního seznamu památek vyškrtnuta z důvodu, že stavba byla prohlášena, světe div se, za zbořenou. O tom, že kaplička stále stojí, se nikdo ani nepřišel přesvědčit, stačilo prohlášení…

     V roce 2004 došlo k obratu a kaplička vstala, i když postupně, jako bájný Fénix z popela a to díky místnímu občanskému sdružení „Spolku za obnovu obce Hněvnice“, které si dalo mimo jiné za cíl postupnou obnovu a rekonstrukci památek v obci Hněvnice. Samotné práce započaly likvidací náletových dřevin a odkopáním terénu, kdy torzo kapličky bylo zcela zarostlé křovinami a částečně zavaleno zeminou. Díky nadačnímu příspěvku Nadace Via P2009.jpgraha a odborné pomoci architekta Jana Soukupa z Plzně se během letních měsíců roku 2004 podařilo kapličku zcela zrekonstruovat. Chybějící části byly dozděny, střecha opatřena krovem, provedeny fasády s obílením, osazeny dveře a provedeny terénní úpravy.

 

     Interiér kapličky je vyzdoben obrazem sv. Víta obr.-4.-vyobrazeni-sv.-vita-v-interieru-kaplicky.jpgod akademické malířky Markéty Jelenové a je vpravdě světovým unikátem, neboť Sv. Vít  je na nástěnném obraze vyveden jako barokní postava, přestože ve všech známých vyobrazeních je vypodobňován jako postava gotická.

     Celkové náklady na opravu kapličky byly vyčísleny na 120.000,-Kč. Tato částka je ovšem imaginárním číslem, hodiny a osobní nasazení všech členů spolku se nedají v korunách ani vyčíslit. Vyvrcholení celého snažení nastalo v červnu roku 2005, kdy byla kaplička při příležitosti oslav „890 let od první zmínky o obci Hněvnice“ zasvěcena sv. Vítu.

Autor článku: Milan Bouzek – předseda Spolku za obnovu obce Hněvnice