Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie spolku

Kořeny spolku nesahají do příliš daleké historie, ale pouze do listopadu roku 2003, kdy bylo založeno občanské sdružení „Spolek za obnovu obce Hněvnice“. Nyní má spolek 5 aktivních členů, ale nutno podotknout, že na pořádaných akcích se podílí i další dobrovolníci z různých končin naší republiky.

Základní ideou spolku bylo nalézt a odhalit základy Kostela Všech Svatých, který v obci stával a byl z nepochopitelných důvodů zbourán. V roce 2003 jsme tedy na místě nad rybníkem, kde kostel stával, začali kopat. Výkopy pod odborným dohledem archeologa ze Západočeského muzea pana Čechury trvaly asi 1 rok. Bohužel kostel byl odstřelen tak důkladně, že se nám zatím nepodařilo mnoho nalézt. Proto jsme si dali raději trochu jednodušší úkol, a to zaměřit se na drobné sakrální stavby v obci (kapličky, křížky u cest, …) a zlepšení vzhledu naší obce a jejího okolí.
 
2019
 
2018
V září jsme si opět užili tradiční pochod. 28.9. jsme v počtu přes 40 osob dorazili do malebného Kostelce.
V tomto roce členové spolku vypomáhají při obnově rybníčku v lese "Na Lhotské".
 
2017
Tradiční pochod na sv. Václava proběhl 28.9. Účastníci 13. ročníku doputovali tentokráte do Kladrub. Příští rok se těšíme na uvítání v Kostelci.
 
2016
Členové spolku jsou v kontaktu s profesorem Eagle Glassheimem z University of British Columbia z tamní katedry historie. Pan profesor píše o rekonstrukci  památek z českého pohraničí. Součástí připravované knihy bude i průběh rekonstrukce kaple sv. Víta na "Lhotské".
 
Byli jsme také osloveni k natočení amatérského filmu o historii bývalého kostela Všech Svatých. Film, ve kterém se hovoří i o Hněvnicích můžete shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=CBIMlBYuDc8
 
Tradiční pochod na sv. Václava proběhl 28.9. Účastníci 12. ročníku doputovali tentokráte do královského města Stříbra.
 
2015
Členové spolku se podíleli na výstavbě pamětního kříže na místě bývalého kostela. Nemalou měrou členové vypomohli také při organizaci a přípravě oslav "900 let od první písemné zmínky o obci Hněvnice" (13.6.2015). 
Další počinem bylo angažování členů v Aleji 28. října - vysekání trávy, vývěsní tabule s pověstí a zejména vytvoření dvou dřevěných plastik (víla Harabaska a loupežník Hněven).
 
http://hnevnice.rajce.idnes.cz/2015_05_16_az_10_Drevosochani_v_Aleji_28._rijna_HNEVEN_a_VILA_HARABASKA_-_autor_Pavel_Kasal/
 
Na sv. Václava, 28. září, proběhl 11. ročník pochodu "Po staré zemské stezce". Cílem byla naše malebná vesnička. Do cíle dorazily účastníci z Kostelce, Stříbra i Kladrub. Setkání tzv. "hvězdicového" proběhlo na hřišti, občerstvení připravila rodina Čechova a Foltova, kterým patří veliké DÍKY. Znavené pochodníky dopravil zpět do svých domovů autobus.
 
2014
Na místě bývalého kostela a v jeho okolí proběhlo vykácení dřevin.
V květnu při úklidových pracích našla obyvatelka obce paní Věra Burdová kříž z věže bývalého kostela. Kříž byl odborně posouzen a předán k renovaci a pozlacení. 

Probíhají přípravné práce pro výstavbu pamětní věže na místě bývalého kostela. Na věži bude umístěn původní kříž a plánujeme věž slavnostně odhalit při oslavách "900 let od první písemné zmínky o obci Hněvnice" dne 13. června 2015.

Na sv. Václava, 28. září, proběhl jubilejní 10. ročník pochodu "Po staré zemské stezce". Cílem byla malebná vesnička Kostelec. Do cíle dorazilo za krásného slunečného počasí přes 30 "pochodníků".
 
 
2013
Během léta byla v intravilánu obce za finančního přispění Spolku vystavěna nová kaplička. Pro místo výstavby bylo zvoleno místo, kde již původně kaplička stála.
 
Do kaple sv. Víta bude vložena tabulka s básní:

Nikdo mně neprosí nadarmo
v nouzích svého života.

Přijděte jen, jsem vám pomocí,
ráda a ochotná.

Co vás tísní, chci odebrati,
co vám schází, chci dáti.

Co vás souží, má zmizeti,
co je zraněné, chci ošetřiti dobrotivou
rukou mateřskou,
která byla trápena mnohou křivdou.

Všem, kteří se opravdu snaží
dobře a počestně žíti,
a své srdce lásce zasvětí,
chci štěstím a radostí býti.

Útěcha a pomoc v nouzi každé,
ochrana v životě i ve smrti samé.  

 
Na sv. Václava, 28. září 2013, jsem absolvovali již 9. ročník tradičního pochodu "Po staré zemské stezce".  Letošním cílem bylo město Kladruby. Do cíle dorazilo za Hněvnice 18 "pochodníků", nejmladší účastnici bylo 10 měsíců a nejstaršímu účastníkovi 80 let! Všichni došli bez újmy :-)
 
 
2012
Počátkem měsíce dubna došlo k výměně střešní krytiny na kapli sv. Víta. V průběhu roku proběhla sanace vlhkého zdiva a oprava omítek kapličky.
 
V pátek 20. dubna došlo na Cestě sblížení k odcizení 8 ovocných stromků. Je smutné jak někdo dokáže znevážit a zneuctít práci druhých. Pro dotyčného "zahradníka sadaře" poznamenáváme, že ovocné stromky byly zakoupeny u fi Fytos Plzeň a pokud by měl zájem, stromky jsou stále v prodeji a nákup by byl určitě snazší, než práce s vykopáním stromků a obavou z odhalení. Věc byla předána k řešení Policii ČR.
 
28. září byl vypraven tradiční svatováclavský pohod (8. ročník), cílem bylo královské město Stříbro.
 
 
2011
Vývěska „Na Lhotské“ – osazení informačního panelu. Zhotovení dřevěné lávky u druhého odpočinkového místa (u lesa směrem na Lhotu).
 
7. ročník tradičního Svatováclavského pochodu aneb putování za pokladem loupežníka Hněvena. Hostilelskou vesnicí a pořadatelem byly Hněvnice.
Sumář:
CELKEM 170 účastníků.
1. Hněvnice - 31 účastníků + 3 psi - nejmladší účastnice 13 měsíční Hanička - nejstarší účastník 80 let.
2. Kostelec - 33 účastníků + 3 psi - nejmladší účastník 18 měsíců - nejstarší účastník 67 let.
3. Stříbro - 33 účastníků + 0 psů - nejstarší účastník 77 let.
4. Kladruby - 73 účastníků + 4 psi - nejmladší účastník 15 měsíců.
 
Členové spolku v rámci svých dobrovolných aktivit odstranili náletové dřeviny při silnici z Hněvnic na Sulislav.
 
 
2010
Výsadba ovocné aleje. Osazení venkovního mobiliáře (lavička, vývěska „Povídání o lese“) „Na Lhotské“ – financováno z grantu RWE Transgas.
 
Pochod 6. ročník, cíl Kostelec.
 
 
2009
V tomto roce proběhla další výsadba ovocné aleje – za pomoci společnosti RWE Transgas – net. Poskytnut grant na nákup stromků, akce pokračovala i v roce 2010.
 
Dokončena renovace křížků na Lhotské - instalovány kovové kříže.
 
Pochod 5. ročník; cíl Kladruby.
 
 
2008
Členové spolku uspořádali besedu s panem Jiřím Čechurou z Kladrub. Pan Čechura při dvouhodinové besedě seznámil účastníky s historií obce Hněvnice.
 
Úmrtí Elizabeth Oster – vedení spolku bývalých obyvatel převzal její bratr pan Hermann Halla.
 
Pochod 4. ročník, cíl Stříbro.
 
 
2007
V září byla uspořádána slavnostní akce předávání dekretů k vysazeným stromkům na Cestě sblížení. Tohoto aktu se zúčastnili i bývalí obyvatelé Hněvnic. Po předání následovala návštěva města Stříbra (radnice, hornický skanzen).
 
Pochod 3. ročník – cílem byla naše malebná obec. I když účastníky doprovázelo po celou dobu pochodu nepříznivé počasí, jen málokoho to odradilo a do cíle dorazil hojný počet turistů. Na všechny čekal v Hněvnicích příjemně vytopený sál v hostinci „Na Svobodě“ s připraveným občerstvením. Poklad nalezený hněvnickými byl na sále rozdán a každý přítomný byl obdarován nejméně jedním čokoládovým „zlaťákem“.
 
 
2006
Zrenovována kaplička při výjezdu z obce směrem na Heřmanovu Huť.
 
Zahájení projektu „Cesta sblížení“ – výsadba ovocné aleje „Na Lhotské“. Za pomoci Nadace Partnerství – Brno, která poskytla grantový příspěvek.
 
V tomto roce byly členové spolku pozvání do německého historického města Dinkesbühl. Zde probíhá každé dva roky setkání bývalých obyvatel Sudet. V Dinkensbühlu jsme se setkali se vřelým přivítáním a navázali zde neocenitelné přátelství s paní Elisabeth Oster, která byla předsedkyní spolku obyvatel obce Hněvnice. Paní Elisabeth nám po celou dobu našeho přátelství poskytovala cenné informace a podklady k historii obce. Předána kopie kroniky obce (do roku 1945).
 
Čištění náletových dřevin „Na Lhotské“.
 
Pochod 2. ročník, cíl Kostelec.
 
 
2005
Na odbočce směrem na Lhotu byl nalezen a odhalen již dávno zapomenutý křížek.
 
Společně s OÚ Hněvnice zapojení do „hvězdicového pochodu“
Stříbro – Kladruby – Kostelec – Hněvnice. Hněvničtí si zvolili pro svůj pochod název Po staré zemské stezce. Cílem prvního ročníku byly Kladruby.
 
 
2004
V roce 2004 se nám podařilo za podpory Nadace Via opravit kapličku severozápadně od obce směrem na Lhotu (www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/zachrana-kaplicky-hnevnice). V následujícím roce při příležitosti oslav „890 let od založení obce Hněvnice“ byla kaplička zasvěcena Sv. Vítu.
 
 
2003
V listopadu založeno občanské sdružení „Spolek za obnovu obce Hněvnice“.
 
Výkopové práce pod archeologickým dohledem na místě bývalého kostela Všech Svatých.
 
 
Naši partneři:
 NADACE VIA
NADACE PARTNERSTVÍ
NET4GAS